BREAKING NEWS

Monday, 16 January 2017

Kenapa Ubat perlu berdaftar dengan KKM?

 1. Memperkasa Pengguna
  Untuk memastikanpengguna mendapat maklumat yang cukup dan lengkap (melalui kawalan iklan) untuk membuat pilihan yang bijak
 2. Panggil balik produk
  Panggilbalik berlaku apabila ada isu berkaitan kualiti, efikasi, kesan adverse, pelabelan tidak lengkap dan ketidaksesuaian bungkusan
 3. Pemantauan
  Mekanisme pemantauan melalui aktiviti SURVEILANS, PENYIASATAN ADUAN dan LAPOR KESAN ADVERS UBAT
 4. Pemantauan Label
  Memantau keperluan pelabelan untuk memberi maklumat dan pendidikan berkenaan dengan produk, memastikan pengguna membuat pilihan yg bijak dan untuk membantu regulator menjalankan aktiviti pemonitoran.
 5. Memberikan Pilihan
  Untuk memberikan pilihan terbaik kepada pengguna
 6. Piawaian Ubat
  Untuk memastikan ubat SELAMAT, BERKUALITI & BERKESAN dandikilangkan secara konsisten dan terkawal  serta memenuhi keperluan undang-undang negara.


 
Copyright © 2014 PenangKini.