Friday, 3 February 2017

Tabung Haji Umum Hibah Pendeposit


Lembaga Tabung Haji (TH) hari ini mengumumkan pengagihan RM2.88 bilion sebagai hibah kepada pendepositnya.
Dengan jumlah itu, Kadar Hibah bagi Tahun Kewangan 2016 adalah sebanyak 4.25% yang akan memberi manfaat kepada keseluruhan 9.1 juta pendeposit.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khir Baharom berkata, Tabung Haji juga turut memberikan Tambahan Hibah Haji sebanyak 1.50% kepada pendeposit yang belum menunaikan haji meliputi 8.5 juta akaun pendeposit.
Hibah yang diumumkan telah mengambilkira 2.5% bayaran Zakat Perniagaan TH 2016 sebanyak RM60.3 juta.