Friday, 9 June 2017

Lagi RM273 Juta Hak Tanah Dijual Secara Senyap Oleh Kerajaan DAP Pulau Pinang


Pada tahun 2011 Kerajaan DAP Pulau Pinang berkata bahawa mereka telah menjual 41.5 hektar tanah di Bayan Mutiara – di mana 27.3 hektar adalah tanah sedia ada dan 14.2 hektar akan ditambak. Harga jualan pada masa itu adalah RM1.07 bilion atau RM240 sekaki persegi.

Walau bagaimanapun, laporan baru-baru telah menunjukkan bahawa pembeli itu kini akan menebus guna 24.7 hektar (61 ekar) dan bukannya 14.2 hektar (35 ekar). Berdasarkan jualan tahun 2011 pada RM240 sekaki persegi, terdapat pertambahan 26 ekar yang bermakna ada jualan tambahan RM273 juta di atas RM1.07 bilion yang asal.
(Artikel ini juga mengesahkan bahawa mereka mempunyai 26 hektar tanah sedia ada di Bayan Mutiara – tidak termasuk 24.7 hektar yang akan ditebus guna. Ini mencadangkan bahawa kawasan penambakan telah meningkat).
Bolehkah Kerajaan DAP Pulau Pinang kini mengesahkan siapa yang secara senyap-senyap telah memberi kelulusan untuk menambak tanah hampir dua kali ganda saiz yang sepatutnya di Bayan Mutiaria daripada 14.2 hektar kepada 24.7 hektar? Adakah Kerajaan DAP Pulau Pinang telah memaklumkan melalui mana-mana kenyataan tentang kenaikan ini kepada orang ramai?
Adakah peningkatan hak tebus guna tanah ini turut meningkatkan pembayaran kepada Kerajaan DAP Pulau Pinang daripada RM1.07 bilion kepada RM1.343 bilion – peningkatan sebanyak RM273 juta?
Wake Up Malaya

No comments:

Post a comment