Tuesday, 25 July 2017

Adakah Ini Petunjuk Perbadanan PDC Pulau Pinang Sudah Tiada Tanah Lagi Untuk Dijual?


Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) sentiasa adalah sebuah syarikat yang menguntungkan.
Walau bagaimanapun, ia mengalami kerugian sebelum cukai pada tahun 2015 manakala baki tunai dan baki deposit telah menurun berbanding tahun-tahun sebelumnya.
Pada tahun 2015, kumpulan PDC Pulau Pinang kehilangan RM17 juta sebelum cukai (Keuntungan Tahun Semasa Sebelum Cukai) berbanding keuntungan sebanyak RM80 juta pada tahun 2013.
Pada tahun 2013, baki tunai dan deposit tetap adalah RM106 juta. Ini telah menurun kepada RM40 juta pada tahun 2015.
Dan ini adalah walaupun hakikatnya sejak tahun 2008 hingga 2015, PDC menjual tanah bernilai RM1.94 bilion.
Keputusan untuk tahun 2016 belum disiarkan kepada umum maka kita tidak akan tahu sama ada kerugian itu berterusan dan berapakah nilai baki tunainya.
Tetapi dalam Belanjawan Pulau Pinang untuk 2017, ia telah didedahkan bahawa RM609 juta terpaksa dipinjamkan kepada PDC Pulau Pinang dari bajet negeri.
Apa yang sedang berlaku di sini? Adakah ini satu lagi tanda bahawa Pulau Pinang akan muflis walaupun menjual begitu banyak tanah?
Adakah ini isyarat bahawa PDC Pulau Pinang juga tidak mempunyai tanah lagi untuk dijual kerana mereka telah menjual begitu banyak tanah?

No comments:

Post a comment