Wednesday, 30 August 2017

Perlancaran Bas Elektrik – Putrajaya Melangkah Kearah Bandaraya Mesra Alam berteknologi Hijau #SPAD #NEDO

Telah banyak Negara didunia mulai sedar tentang pencemaran yang amat serius diruang udara akibat pembuangan karbon yang berlebihan dari asap kenderaan yang berasaskan bahan api fosil.
Pembuangan karbon ini telah menyebabkan berlakunya pemanasan udara dan  juga menyebabkan penipisan lapisan orzon dan memudaratkan kesihatan. Berbagai penyakit dikesan akibat dari pencemaran udara yang berlebihan.
Salah satu penyumbang terbesar pencemaran ini adalah dari asap kenderaan. Jumlah kenderaan yang kian bertambah saban tahun semakin memburukkan keadaan. Namun kini beberapa alternatif boleh dijadikan pilihan buat pembeli kenderaan untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar ini. Kenderaan-kenderaan ini juga lebih dikenali sebagai kenderaan mesra alam.
Berita mengenai kenderaan mesra alam ini telah kita dengai serjak tahun 2011 hingga  2916  lagi, dimana  kita sudah ada teknologi percubaan yang dibuat kepada kenderaan awam iaitu basyang diberi naman  EBIM (Elektrik Bas Inovasi Malaysia) EBIM dihasilkan oleh Sync R&D Sdn Bhd dan telah dibangunkan sejak 2011.
Begitu juga dengan kereta yang digerakkan dengan kuasa letrik Kenderaan elektrik Tesla ini akan diperkenalkan dan dilancarkan khusus untuk kegunaan badan kerajaan (GLC), hasil usaha pihak Malaysian Green Technology Corporation (MGTC).
Hari ini segala yang dirancangkan mengenai pembangunan kenderaan yang menggunakan elektrik sebagai tenaga pengerak dan bukan lagi  bahan yang berasaskan fosil telah mula dilancarkan di Putrajaya.
Idea dan Kreatif serta kesedaran terhadap alam sekitar disamping melaksanakan dasar Transformasi Pengangkutan Awam Darat, Putrajaya tidak mahu ketinggakan dalam memastikan penggunaan kenderaan yang lebih efeksien dan berteknologi.
Justeru itu, Putrajaya dirancang sebagai sebuah Bandar berteknologi hijau pada tahun 2025 dimana Perbadanan Putrajaya (PPj) telah menempa satu lagi sejarah  dengan pelancaran Projek Bas Elektrik PUTRA NEDO pada hari ini (28 Ogos 2017) dan telah diadakan di Putrajaya Sentral Presint 7.
YBhg. Datuk Seri Adnan Md Ikshan, Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan yang merasmikan pelancaran ini yang turut disaksikan oleh YBhg. Datuk Seri Haji Hasim Haji Ismail, Presiden Perbadanan Putrajaya serta Mr. Makoto Watanabe, Executive Director of New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) Jepun.
Kenderaan mesra alam yang semakin giat dibangunkan adalah kenderaan elektrik. Ianya paling berkesan dalam mengurangkan pembuangan asap pencemaran kerana tanpa asap tercemar. Kenderaan ini dikuasakan sepenuhnya oleh bateri sebagai sumber kuasa.
Difahamkan bahawa dengan menggunakan kederaan ini , iaitu bas yang menggunakan kuasa elekterik , kualiti udara dalam pelepasan karbon yang dihasilkan oleh bahan api berasaskan fosil akan dapat dikurangkan sebanyak 40%.
Kelebihan bas elekrtik berbanding bas konvensional ialah ia bukan sahaja tidak mencemarkan udara malahan tidak menghasilkan bunyi bising enjin diesel. Penumpang juga akan lebih selesa kerana tidak seperti enjin diesel, bas elektrik tidak menghasilkan gegaran ketika bergerak.
Untuk memudahkan operasi penambahan kuasa elektrik kenderaan ini, Maka 3 buah terminal telah dibina khas bagi menempatkan bas SQC ini. Terminal tersebut ialah di Putrajaya Sentral dan depoh bas di Presint 14.
Bas ini akan menjalankan operasi secara komersial telah bermula pada 8 Jun 2017 dengan sebanyak 8 unit bas. Bas-bas tersebut bergerak melalui 2 laluan sepanjang 23 kilometer di sekitar Putrajaya. Lebih menarik lagi dua bas dua tingkat bakal diguna pakai sebagai pelancongan di Putrajaya pada 2018 nanti.
Untuk maklumat, NEDO adalah sebuah syarikat dari Jepun yang ditubuhkan pada tahun 1980. Ia merupakan sebuah syarikat yang menangani masalah tenaga dan alam sekitar global serta meningkatkan teknologi perindustrian
Perpadanan Putrajaya telah menjalinkan usahasama ini sejak 2015 lagi, Sejak 2015 lagi. Oleh itu sebagai projek jangka panjang dan kearah sebuah Bandar hijau sebagaimana yang dirancang oleh PPj  untuk masa akan datang.
NEDO telah melantik beberapa syarikat sebagai Japanese Consortium antaranya ialah Toshiba Infrastructure System & Solutions Corporation, HASETEC Corporation, PUES Corporation dan Oriental Consultants Global Co. Ltd sebagai pelaksana projek ini.
Selain itu, projek ini turut menjalin kerjasama dengan anak syarikat milik penuh PPj iaitu Pengangkutan Awam Putrajaya Travel and Tours Sdn. Bhd. (PAPTT) sebagai sebuah syarikat tempatan yang bersama sama  didalam perlaksanaan projek hijau di Putrajayaini.
Dua pilihan kenderaan mesra alam ini adalah jawapan yang ada untuk kita dalam mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar ini. Namun ianya masih belum dapat digunakan secara meluas oleh orang ramai disebabkan oleh faktor harganya yang agak mahal.

No comments:

Post a Comment