Tuesday, 12 September 2017

Permaisuri Johor dedikasi sajak buat Almarhum Tuanku Abdul Halim

KUALA LUMPUR 12 Sept. - Kemangkatan Sultan Kedah, Almarhum Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Shah ditangsi bukan sahaja rakyat jelata tetapi juga kerabat diRaja negeri-negeri lain.

Permaisuri Johor Raja Zarith Sofiah Sultan Idris Shah antaranya menukilankan sebuah sajak dalam bahasa Inggeris buat Almarhum Tunku Abdul Halim berbunyi:


A heaviness lies in my heart,
A King has left this mortal world,
From his family, his people, he is apart.
Rest in peace dear King,
You have given your all,
We shall honour your name,
We shall never let it fall.

(Kesakitan terletak di hatiku,
Seorang Raja telah meninggalkan dunia fana
Daripada keluarganya, bangsanya, dia terpisah.
Istirahat dalam damai sejahtera Rajaku
Baginda telah memberikan segalanya,
Kami akan menghormati namamu
Kami tidak akan membiarkannya jatuh.)

UTUSAN

No comments:

Post a comment